Agata
Cioczek


Psychologia
Psychoterapia

Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia to forma profesjonalnej pomocy, mająca na celu zmniejszenie lub usunięcie symptomów psychicznego cierpienia. Proces terapeutyczny rozpoczyna się od konsultacji, w czasie której omawia się oczekiwania pacjenta oraz określa wstępne rozumienie problemu. Ustalony zostaje także cel, zakres oraz czas trwania terapii. Indywidualna psychoterapia może mieć formę terapii krótkoterminowej (od kilkunastu do kilkudziesięciu sesji) lub długoterminowej, nieograniczonej w czasie. Sesje terapeutyczne trwają 50 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Ponieważ psychoterapia jest procesem o charakterystycznej dynamice, regularność spotkań jest szczególnie ważna. Gabinet Dialogika oferuje psychoterapię prowadzoną w nurcie psychodynamicznym. Praca prowadzona jest w oparciu o podejścia bardziej klasyczne oraz aktualnie rozwijane na świecie nurty takie jak, np. psychoterapia oparta na mentalizacji (MBT).

Terapia pary / małżeńska

Z tej formy pomocy korzystają osoby, które doświadczają kryzysu lub innych kłopotów w relacji partnerskiej. W czasie konsultacji omawiany jest obszar problemów, ustalany cel i zasady dalszej pracy terapeutycznej. W trakcie psychoterapii omawiane są aktualne trudności, wzorce komunikacji między partnerami a także, w miarę potrzeb, indywidualna historia życia każdego z nich. W Gabinecie Dialogika terapia pary prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym oraz terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT).

Terapia grupowa

Psychoterapia grupowa jest odpowiednią formą pomocy dla osób mających trudności w relacjach z innymi. Grupa jest środowiskiem, które umożliwia uczenie się przez doświadczenie, sprzyja poznawaniu siebie i innych, a także pozwala na uświadomienie sobie utrwalonych wzorców komunikacji oraz stylów budowania więzi i ich korektę. Praca nad obszarami trudności odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa, w obecności psychoterapeutów. Dołączenie do grupy terapeutycznej poprzedzone jest indywidualnym spotkaniem konsultacyjnym. Psychoterapia grupowa jest specyficzną formą profesjonalnej pomocy i w Gabinecie Dialogika prowadzona jest pod superwizją certyfikowanych psychoterapeutów grupowych.Poradnictwo psychologiczne / konsultacje


Pierwsza wizyta w Gabinecie Dialogika ma zawsze charakter konsultacji. Jej celem jest wstępne zrozumienie natury problemu oraz omówienie oczekiwań osoby zgłaszającej się po wsparcie. Rolą psychologa jest udzielenie informacji oraz zaproponowanie optymalnej formy pomocy. W razie potrzeby zalecana jest konsultacja z innym specjalistą, np. lekarzem psychiatrą lub terapeutą uzależnień. Jeśli zapada decyzja o dalszej pracy psychoterapeutycznej, wspólnie określana jest jej forma, zakres oraz cel.Diagnostyka psychologiczna


Proces diagnostyczny rozpoczyna się od konsultacji, w trakcie której zbierane są podstawowe informacje oraz omówiony zostaje cel badania. Badania psychologiczne przeprowadzane są przy użyciu odpowiednio dobranych, specjalistycznych narzędzi w formie testów, kwestionariuszy, itp. Przeprowadzany jest także szczegółowy wywiad kliniczny, który jest podstawową metodą diagnozy psychologicznej. Proces diagnostyczny może być zakończony wydaniem pisemnej opinii. Oferujemy diagnozę w obszarze m.in. funkcji poznawczych, intelektu, osobowości.

Wybrane

Szkolenia


Terapia skoncentrowana na emocjach (Emotionally Focused Therapy)

Praca z parami prowadzenie:
dr Leanne Campbell


Psychoterapia oparta na mentalizacji
(MBT – Mentalization Based Treatment)

I stopień szkolenia - prowadzenie:
dr Anthony Bateman


Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego

Prowadzenie: Jaana Satu Castella


O mnie


Magister psychologii, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej Laboratorium Psychoedukacji, warszawskim ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz atestowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.


Ukończyła Podyplomowe Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM w Poznaniu, Studia Podyplomowe - psychologia kliniczna - na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz Kurs Podstaw Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.


Systematycznie podnosi kompetencje zawodowe, uczestnicząc w kursach oraz konferencjach naukowych. Ukończyła między innymi szkolenie w obszarze mediacji oraz pracy z parami. Posiada certyfikat terapeuty środowiskowego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Należy też do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Ma wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej w zawodzie psychologa. Przez 9 lat pracowała w szpitalu psychiatrycznym oraz w ośrodku ekspertyz sądowych jako biegły w dziedzinie psychologii. Współpracowała z wieloma instytucjami w zakresie poradnictwa psychologicznego oraz jako osoba szkoląca.


Pracuje w nurcie psychodynamicznym. Prowadzi konsultacje oraz psychoterapię indywidualną dorosłych. Zajmuje się także diagnostyką psychologiczną, pracą z parami i grupami. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Współpracuje z innymi specjalistami m.in. w ramach Centrum Zdrowia i Rozwoju Psychicznego Dialog w Koszalinie.


Polecane


Artur Król Psychoterapia

www.krol-psychoterapia.pl

Dialog Koszalin

www.dialog-koszalin.pl